Servicii

Servicii oferite  1. Servicii de consultanţă în realizarea stabilizării straturilor de bază sau de formă din compoziţia structurilor rutiere, ale drumurilor naţionale, judeţene, comunale, forestiere, etc. ;
  2. Servicii de execuţie a lucrărilor de construcţie de drumuri noi;
  3. Servicii de execuţie a lucrărilor de reabilitare şi/sau modernizare a drumurilor din categoriile mai sus menţionate;
  4. Servicii de întreţinere a drumurilor realizate în tehnologia de stabilizare cu Perma-Zyme 11X